• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

AZOTAN WAPNIA

Azotan wapnia 45% roztwór (saletra wapniowa, saletra norweska)

Zastosowanie

W przemyśle budowlanym jako składnik mieszanek betonowych.
W ogrodnictwie stosowany do nawożenia pogłównego w uprawach rolniczych i ogrodniczych, dostarczając roślinom zarówno wapń jak i azot.

Sposób użycia

Uzależniony od rodzaju zastosowania.

Trwałości

24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 0-30 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych.

Opakowania

AZOTAN WAPNIA pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy

AZOTAN WAPNIA jest substancją drażniącą. Działa drażniąco na oczy. Unikać kontaktu ze skórą. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dane techniczne

Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwna do jasnożółtej
Zapach: bezwonny
Ph: 5-6
Gęstość: 1,45 g/cm³ w 20°C
Temp. krzepnięcia: -5C (45% roztwór)
Temperatura wrzenia: ok. 108 °C

Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.