• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

VINAXIL

VINAXIL – ochronny preparat do posadzek

VINAXIL jest rozpuszczalnikową mieszaniną specjalnie dobranych żywic syntetycznych i organicznych. Zabezpiecza podłoże przed działaniem wody oraz słabych kwasów i soli. Tworzy bezpyłową, połyskliwą warstwę ochronną, która podwyższa odporność gruntowanych powierzchni na ścieranie. Doskonale izoluje i skutecznie wyrównuje chłonność podłoży. Nałożony bezpośrednio na świeżą posadzkę, zmniejsza odparowanie wody, pielęgnując i ulepszając podłoże.

Zastosowanie

- do impregnacji świeżych wylewek, jastrychów, elementów betonowych
- w celu uzyskania odporności chemicznej
- do wzmacniania starych, słabych tynków i jastrychów
- do impregnacji posadzek przemysłowych po zartarciu mechanicznym
- do zwiększenia szczelności oraz odporności na ścieranie posadzki

Sposób użycia

Powierzchniowo nanosimy pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Po około 3-4 h impregnowana powierzchnia gotowa jest do dalszych prac lub do użytku. Pełne utwardzenia powłoki następuje po 24 h.

Wydajność przy impregnowaniu z 1 litra 8-11m²,w zależności od chłonności podłoża.
Nie nanosić preparatu przy silnym nasłonecznieniu lub niskiej wilgotności powietrza.
Przy większej chłonności podłoża zaleca się powtórną impregnację.

Trwałość

24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-30 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed ogniem i mrozem.

Opakowania

VINAXIL pakowany jest w kanistry 10l oraz paletokontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy

VINAXIL jest substancją rozpuszczalnikową, łatwopalną. Stosować z dala od ognia, unikać kontaktu ze skórą, nie wdychać oparów Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dane techniczne

Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwana do słomkowej
Zapach: rozpuszczalnikowy
Gęstość: 0,90g/cm³w 20°C

Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.