• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

FLUX-1®

 

FLUX-1® to nowoczesny, w pełni ekologiczny plastyfikator, używany do poprawy parametrów świeżej mieszanki oraz dojrzałego betonu.

FLUX-1® powoduje znaczny wzrost wytrzymałości betonu na zginanie i ściskanie o co najmniej 30% w stosunku do betonu kontrolnego. Można bezpiecznie stosować do żelbetonu gdyż nie powoduje korozji stali. Zewnętrzna powierzchnia betonu cechuje się dobrym wyglądem, bez porów i przebarwień.

Stosowanie plastyfikatora zwiększa odporność betonu na działanie czynników atmosferycznych.

Zastosowanie

- do produkcji półciekłych betonów towarowych na węzłach betoniarskich jak i do półsuchych mieszanek przy produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych.
- do wykonywania wylewek podłogowych – doskonały pod ogrzewanie podłogowe.

Sposób użycia

FLUX-1® należy dodawać do wody zarobowej w ilości 0,3 – 0,6 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 0,6%

Przykład:  - na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,3 do 0,6 litra preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,15 do 0,30 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,08 do 0,15 litra preparatu.

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Opakowania

FLUX-1® pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy

Flux-1® jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dane techniczne

Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: bez zapachu
Gęstość: 1,03 g/cm³ w 20°C
Ph: 5,5 – 7,5
Zawartość chlorków: 0,01 %
Zawartość alkaliów: 0,5 %

Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 5/2010

Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.