• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH

ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH to stężony środek żrący, głęboko penetrujący. Pozwala utrzymać w czystości podjazdy do posesji, parkingi, hale produkcyjne i inne powierzchnie betonowe, gdzie znajdują się niepożądane tłuste plamy.

Zastosowanie

- do usuwania plam z olejów silnikowych, hydraulicznych, płynów hamulcowych, smarów i tłuszczów spożywczych z powierzchni betonowych tj.: kostka brukowa, płyty chodnikowe, wylewkach itp.

Sposób użycia

Preparat nakładać za pomocą pędzla lub szczotki, przy temperaturze otoczenia 15-30°C. W przypadku silnych zabrudzeń powierzchnię szorować szczotką. W razie konieczności zabieg powtórzyć, za każdym razem spłukując czyszczoną powierzchnię wodą. Zaleca się wykonać próby działania środka na niewielkiej powierzchni.
Przed użyciem wstrząsnąć.

Wydajność: 4-7m² z 1 litra, w zależności od stopnia zabrudzenia.

Trwałość

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-30 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia i intensywnego ciepła. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać z kwasami.

Opakowanie

ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9szt.), kanistry 5l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy

ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH jest substancją żrącą, łatwopalną. Przy pracach należy nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Dane techniczne

stan skupienia: ciecz
barwa: bezbarwna do słomkowej
gęstość: 1,2 g/cm³ w 20ºC
pH: ok. 13,5

Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.