• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

F-3S PRZYSPIESZACZ WIĄZANIA

Domieszka przeznaczona do wykonywania mieszanek betonowych o skróconym czasie wiązania.

Zastosowanie

- do produkcji elementów betonowych w celu ich szybszego rozformowania
- umożliwia prowadzenie prac betoniarskich i murarskich w obniżonych temperaturach otoczenia do -10°C
- podczas betonowania elementów konstrukcyjnych.

F-3S wyraźnie przyspiesza początek i koniec wiązania betonu, zmniejsza ilość wody zarobowej powyżej 10%. Podnosi początkową wytrzymałość betonu nie obniżając wytrzymałości końcowej. Umożliwia przyspieszenie większości prac betoniarskich, ułatwiając układanie betonu i wyjmowanie elementów z form. Nie napowietrza.

Sposób użycia

F-3S dodajemy do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszanki betonowej w ilości od 1% do 2% w stosunku do użytego cementu. Maksymalne dozowanie 2%.
Przykład: – na 100 kg cementu dodajemy od 1 do 2 litrów preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,50 do 1 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,25 do 0,50 litra preparatu.

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać razem z materiałami palnymi i utleniaczami.

Opakowania

F-3S pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy

Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy. Przy prawidłowym użytkowaniu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

Dane techniczne

Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: bez zapachu
Gęstość: 1,4 g/cm³ w 20°C
Ph: 5,5 – 7,5
Temp. krzepnięcia: -10°C
Zawartość chlorków: 1,5 %
Zawartość alkaliów: 0,06 %

Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 4/2010

Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.

Dokumenty do pobrania (PDF)

Certyfikat produktu