• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

TYNKOBET 2x wydajniejszy

TYNKOBET 2x wydajniejszy, umożliwia wyeliminowanie wapna w zaprawach cementowych.

TYNKOBET doskonale napowietrza mieszankę, zwiększa jej urabialność oraz redukuje ilość wody zarobowej do 30%.Eliminuje konieczność stosowania wapna w zaprawach cementowych. Doskonale uplastycznia mieszankę murarską i nadaje jej właściwości klejące. Tynki wykonane z użyciem domieszki nie pękają, są mało ścieralne, mrozoodporne i mało nasiąkliwe. Umożliwia prowadzenie prac budowlanych do -2°C.

Zastosowanie

- do stosowania we wszystkich robotach murarskich, szczególnie do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
- do wykonywania powierzchni wyrównujących na ścianach (np. pod glazurę ) i posadzkach.

Sposób użycia

TYNKOBET należy dodawać do wody zarobowej w ilości 0,15 – 0,3% w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 0,3%

Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,15 do 0,3 litra preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,08 do 0,15 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,04 do 0,08 litra preparatu.

Ilość dozowania zależy od rodzaju kruszywa i cementu jaki stosujemy.

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Opakowania

TYNKOBET pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy

TYNKOBET jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dane techniczne

Stan skupienia: ciecz
Barwa: brunatna
Gęstość: 1,08 g/cm³ w 20°C
Ph: 4-6
Zawartość chlorków: 0,5 %
Zawartość alkaliów: 0,8 %

Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja zgodności z PN-EN 934-3:2010 nr 9/2010

Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.