• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

HYDROFLUX®

HYDROPROOF (HYDROFLUX®) do wytwarzania wodoszczelnych betonów

HYDROPROOF uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji, lekko napowietrza, nie zmieniając czasu wiązania. Powoduje uszczelnienie mas betonowych. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu Hydroproof są odporne na ciśnienie wody nawet do 6 atm. Nie zmienia barwy mieszanki betonowej.

Zastosowanie

- do wytwarzania betonowych konstrukcji narażonych na ciśnienie wody,
- do produkcji wodoszczelnych betonów towarowych, drogowych,
- do produkcji wodoszczelnej galanterii betonowej takiej jak: kostka brukowa, płyty kanałowe, chodnikowe, drogowe, ściany oporowe, dachówki cementowe, beton matrycowany,
- do wykonywania wodoszczelnego betonu na płyty stropowe.

Sposób użycia

HYDROPROOF należy dodawać do wody zarobowej w ilości 1 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 1 %

Przykład: – na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy 1 litr preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy 0,50 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy 0,25 litra preparatu.

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Opakowania

HYDROPROOF pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy

HYDROPROOF jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dane techniczne

Stan skupienia: ciecz
Barwa: jasnoróżowa
Zapach: bez zapachu
Gęstość: 1,0 g/cm³ w 20°C
Ph: 11 – 13
Zawartość chlorków: 0,01 %
Zawartość alkaliów: 1 %

Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja właściwości użytkowych nr 6/2013

Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.

Dokumenty do pobrania (PDF)

Atest PZH