• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

FLUX-ZM®

Przeznaczony do produkcji wszelkich typów betonu w warunkach zimowych w temperaturze do -8ºC.

FLUX ZM® silnie uplastycznia i poprawia urabialność betonu jednocześnie redukując ilość wody zarobowej o co najmniej 18%. Powoduje znaczny wzrost wytrzymałości betonu oraz zwiększa jego mrozoodporność. Nie zmienia napowietrzenia świeżej mieszanki jak i czasu wiązania.

Zastosowanie

- do wytwarzania betonów towarowych wszystkich klas
- do wytwarzania galanterii betonowej takiej jak: kostka brukowa, płyty kanałowe, chodnikowe, drogowe, ściany oporowe, dachówki cementowe, beton matrycowany
- do wykonywania wylewek, również przy ogrzewaniu podłogowym, w ujemnych temperaturach otoczenia

Sposób użycia

FLUX ZM® należy dodawać do wody zarobowej w ilości 1-1,5 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 1,5%

Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 1 do 1,5 litra preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,50 do 0,75 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,25 do 0,38 litra preparatu.

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Opakowania

FLUX ZM® pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy

FLUX ZM® jest substancją szkodliwą, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dane techniczne

Stan skupienia: ciecz
Barwa: niebieska
Gęstość: 1,05 g/cm³ w 20°C
Ph: 6,5 – 8,5

oddziaływanie korozyjne – maksymalna gęstość prądu korozyjnego wynosi 0,74µA/cm² i jest zgodna z EN 934-1:2008,5.2

Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 6/2010

Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.

Dokumenty do pobrania (PDF)

Atest PZH