• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

M.JOD KONCENTRAT 10%

Zastosowanie:
Koncentrat M.JOD jest surowcem  przeznaczonym do produkcji preparatów  do mycia i pielęgnacji pomieszczeń i sprzętu w zakładach przetwórczych przemysłu spożywczego, pomieszczeniach inwentarskich, środkach transportu zwierząt oraz w myciu pojemników na odpady.
Stosowany w terapii i profilaktyce zwalczania wielu chorób zwierząt hodowlanych , higienizacji procesów około zwierzęcych.
Sposób użycia:
Preparat stosować rozcieńczony wodą w stężeniu 0,1 do 1%.
Roztwór preparatu należy przygotować bezpośrednio przed użyciem.
Nie stosować do powierzchni, które mają bezpośredni kontakt z żywnością.
Trwałość:
6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywanie i magazynowanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, unikać wilgoci, mrozu i nasłonecznienia. Po otwarciu szczelnie zamknąć i zużyć jak najszybciej.
Bezpieczeństwo pracy:
Produkt powoduje poważne uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie po połknięciu. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.
Dane techniczne:
Stan skupienia – ciecz
Barwa – brunatna
Gęstość – 1,03-1,07g/cm3 w 20○C
pH (roztwór 1%) – 3-5
Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku samodzielnego zbadania
przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.