• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

DENDRODEX ® – KONCENTRAT

OGNIOCHRONNY IMPREGNAT DO DREWNA .

DENDRODEX  ® to nowoczesny, skoncentrowany impregnat chroniący drewno i materiały drewnopochodne przed działaniem ognia. Nie wpływa na wytrzymałość drewna oraz nie powoduje korozji stali. Zaimpregnowane drewno barwi na oliwkowozielony (efekt kolorystyczny wynika z procesów chemicznych). Produkowany również z barwnikami : zieleń i brąz.

Zastosowanie

- do zabezpieczania więźby dachowej i odeskowania dachów
- do zabezpieczania drewnianych elementów

Sposób użycia

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche. Impregnować metodą kąpieli przez okres co najmniej 4 godzin. Możliwa jest impregnacja powierzchniowa, jednak warunkiem właściwego zastosowania jest zapewnienie wchłonięcia roztworu w ilości 350-390g/m², dzięki czemu zaimpregnowany materiał staje się niezapalny.

Trwałość

24 miesięcy od od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-30 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Opakowania

DENDRODEX  ® pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9szt), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy

DENDRODEX jest substancją drażniącą. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dane techniczne

Stan skupienia: ciecz
Barwa: granatowa
Gęstość: 1,1 g/cm³ w 20°C
Ph: 13-14 (koncentrat)

Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.