• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

ZAP® Zimowy

ZAP® ZIMOWY – umożliwia wyeliminowanie wapna w zaprawach cementowych w ujemnych temperaturach.

ZAP® ZIMOWY umożliwia prace tynkarsko-murarskie w okresie obniżonych temperatur (do -8ºC) nie pogarszając cech fizycznych wykonywanych tynków i zapraw. Eliminuje konieczność stosowania wapna w zaprawach cementowych, uplastycznia zaprawy i poprawia ich urabialność nadając im właściwości klejące. Ogranicza występowanie wykwitów węglanu wapnia. Tynki wykonane z użyciem domieszki są mało ścieralne, mrozoodporne, mało nasiąkliwe, bez widocznych mikropęknięć.

 

Zastosowanie

- tynki wewnętrzne
- tynki zewnętrzne

Sposób użycia

Jedna saszetka 87g lub 0,5l przeznaczona jest na 50 kg cementu.

Do wody zarobowej lub jej części dodajemy ZAP®   ZIMOWY i mieszamy ok. 3 minuty, następnie wlewamy wodę z domieszką do betoniarki. Mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Gdy po dodaniu wody z dodatkiem w dalszym ciągu zaprawa jest zbyt gęsta, to do betoniarki dolewamy małymi porcjami wodę, lecz już bez dodatku i mieszamy do uzyskania zamierzonej gęstości.

Uwaga: czas mieszania zaprawy z dodatkiem ZAP®   ZIMOWY ma istotny wpływ na gęstość zaprawy (czas mieszania dłuższy – konsystencja rzadsza)

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed wodą i wilgocią. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych.

Opakowania

ZAP®   ZIMOWY dostępny jest w postaci sypkiej (proszek): opakowanie zbiorcze 40x87g i 80x87g oraz w postaci płynnej: butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy

ZAP®   ZIMOWY jest substancją szkodliwą, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dane techniczne

Stan skupienia: proszek/ciecz
Barwa: brunatna
Zapach: bez zapachu
Gęstość: 1,1 g/cm³
Ph: 10 – 12

Oddziaływanie korozyjne – maksymalna gęstość prądu korozyjnego wynosi 1,57 µA/cm² i jest zgodna z EN 934-1:2008,5.2

Deklaracja zgodności z PN-EN 934-3:2010 nr 11/2010

Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.

Dokumenty do pobrania (PDF)

Atest PZH