• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

PIANOTWÓR

PIANOTWÓR

Ogólne Zastosowanie – Pianobeton

Pianotwór – doskonały środek pianotwórczy do produkcji piany dla betonów lekkich, pianobetonów, styro-betonów i podobnych betonów izolacyjnych. Znajduje zastosowanie przy mechanicznym wytwarzaniu piany, powodując zamknięcie pęcherzyków powietrza w powstającej mieszance. Nadaje lekkim materiałom charakterystyczne cechy takie jak:  mrozoodporność, szczelność, niepalność, mały ciężar, izolacyjność termiczna i akustyczna. Do produkcji piany dla betonu komórkowego o dużej wytrzymałości na ściskanie, którego wypełniaczami może być styropian, keramzyt, perlit , żużle , trociny , zrębki  oraz dla betonu  z dodatkami takimi jak pyły , popioły , piasek, żużle.

Sposób użycia:

Dozowanie 1-3 % w zależności od projektowanej konsystencji.

Przykładowa receptura :

cemet – CEM I 42.5
Piasek płukany – 0/2 mm
Woda
Pianotwór 2,0 % mc
Uzyskane W/C – 0,55

Wybrane wyniki badania wytrzymałości przy zachowaniu jednakowej konsystencji .Przykład dla konsystencji – D1,6 .

Nr zarobu

Dozowanie Pianotwór(%)

Gęstość( kg/m3)

Wytrzymałość po 7 dniach    ( MPa)

Wytrzymałość po 28 dniach ( MPa)

1

2,00

1602

5,2

9,7

Pianotwór pozwala uzyskiwać konsystencje betonów lekkich od 250 do 1800 (kg/m3 ) o wysokiej wytrzymałości.

Trwałość:

24 miesiące od daty produkcji.

Pianotwór MEEX™ AG został wykorzystany do celów badawczych przydatności pianobetonu w trwającym kila lat programie badawczym.

Projekt badawczy LIDER/022/537/L-4/12/NCBR/2013
„Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym”
finansowany przez NCBR w ramach programu LIDER IV

Pianobeton – wprowadzenie Cel i plan projektu M.Kadela
Wytyczne tworzenia modelu obliczeniowego układu nawierzchnia drogowa-podłoże gruntowe M.Kadela
Wyniki badan laboratoryjnych pianobetonu M.Kadela i B.Loboda
Zyski ciepła przy zastosowaniu pianobetonu I.Pokorska
Pianobeton jako wzmocnienie podłoża gruntowego – podsumowanie wyników badań laboratoryjnych i numerycznych M.Kadela
Odcinek doświadczalny jako potwierdzenie możliwości zastosowania warstwy z pianobetonu – technologia wykonania, dokumentacja z budowy M.Kadela D.Suchon
Zakończenie – efekty projektu i dyskusja M.Kadela

Wszystkie materiały w prezentacji są własnością ITB  i nie mogą być wykorzystane bez zgody.