• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

PIANOTWÓR

PIANOTWÓR

 

Zastosowanie – Pianobeton

Pianotwór – doskonały środek pianotwórczy do produkcji piany dla betonów lekkich, pianobetonów, styro-betonów i podobnych betonów izolacyjnych. Znajduje zastosowanie przy mechanicznym wytwarzaniu piany, powodując zamknięcie pęcherzyków powietrza w powstającej mieszance. Nadaje lekkim materiałom charakterystyczne cechy takie jak:  mrozoodporność, szczelność, niepalność, mały ciężar, izolacyjność termiczna i akustyczna. Do produkcji piany dla betonu komórkowego o dużej wytrzymałości na ściskanie, którego wypełniaczami może być styropian, keramzyt, perlit , żużle , trociny , zrębka oraz dla wypełnieniowego betonu komórkowego z dodatkami takimi jak pyły , popioły , piasek, żużle.

Sposób użycia:

Dozowanie 1-3 % w zależności od projektowanej konsystencji.

Dane techniczne :

Przykładowa receptura :

cemet – CEM I 42.5
Piasek płukany – 0/2 mm
Woda
Pianotwór 2,0 % mc
Uzyskane W/C – 0,55

Wybrane wyniki badania wytrzymałości przy zachowaniu jednakowej konsystencji .Przykład dla konsystencji – D1,6 .

Nr zarobu

Dozowanie Pianotwór(%)

Gęstość( kg/m3)

Wytrzymałość po 7 dniach    ( MPa)

Wytrzymałość po 28 dniach ( MPa)

1

2,00

1602

5,2

9,7

PianoTwór pozwala uzyskiwać konsystencje betonów lekkich od 250 do 1800 (kg/m3 ) o wysokiej wytrzymałości.

Trwałość:

24 miesiące od daty produkcji.