• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

TYNKOLIT®

TYNKOLIT® umożliwia wyeliminowanie wapna w zaprawach cementowych.

TYNKOLIT® eliminuje konieczność stosowania wapna w zaprawach cementowych. Doskonale uplastycznia mieszankę murarską, poprawia jej urabialność i nadaje właściwości klejące. Tynki wykonane z użyciem domieszki nie pękają, są mało ścieralne, mrozoodporne i mało nasiąkliwe. TYNKOLIT® można stosować w temperaturze do -2ºC.

Zastosowanie

- do stosowania we wszystkich robotach murarskich, szczególnie do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
- do wykonywania powierzchni wyrównujących na ścianach (np. pod glazurę ) i posadzkach.

Sposób użycia

TYNKOLIT należy dodawać do wody zarobowej w ilości 0,3 – 0,6 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 0,6%

Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,3 do 0,6 litra preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,15 do 0,30 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,08 do 0,15 litra preparatu.

Ilość dozowania zależy od rodzaju kruszywa i cementu jaki stosujemy.

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Opakowania

TYNKOLIT pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy

TYNKOLIT jest substancją ekologicznie czystą , nie toksyczną , nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dane techniczne

Stan skupienia: ciecz
Barwa: brunatna
Gęstość: 1,04 g/cm³ w 20°C
Ph: 4-6
Zawartość chlorków: 0,5 %
Zawartość alkaliów: 0,8 %

Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja zgodności z PN-EN 934-3:2010 nr 9/2010

Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.

Dokumenty do pobrania (PDF)

Atest PZH