• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

DOBET®

DOBET®

DOBET to uniwersalny plastyfikator przeznaczony do produkcji wszystkich typów betonów o podwyższonych parametrach fizyczno-chemicznych. Skutecznie podnosi wytrzymałość betonu zmniejszając ilość wody zarobowej. Polepsza wygląd zewnętrzny powierzchni, ułatwia układanie betonu i wyjmowanie elementu z formy. Lekko opóźnia czas wiązania – do 45 minut, co ułatwia pompowanie betonu.

Zastosowanie

- do betonu towarowego
- do betonu wibrowanego o podwyższonych parametrach fizyczno-chemicznych
- do betonu mrozoodpornego i mało nasiąkliwego

Sposób użycia

DOBET®   należy dodawać do wody zarobowej w ilości 0,3 – 0,5 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 0,5%

Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,3 do 0,5 litra preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,15 do 0,25 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,08 do 0,13 litra preparatu.

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Opakowania

DOBET pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy

DOBET®   jest substancją ekologicznie czystą , nie toksyczną, nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dane techniczne

Stan skupienia: ciecz
Barwa: brunatna
Gęstość: 1,08-1,2 g/cm³ w 20°C
Ph: 5,5 – 7,5

Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 2/2010

Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.

Dokumenty do pobrania (PDF)

Atest PZH