• STRONA GŁÓWNA
  • O FIRMIE
  • KONTAKT

GRUNT

Zastosowanie

Preparat do gruntowania i wzmacniania wszelkiego rodzaju podłoży, w szczególności na tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury ceglane, beton, silikaty, płyty gipsowe i inne. Redukuje i wyrównuje chłonność podłoża oraz zapewnia lepszą przyczepność farby nawierzchniowej.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z brudu, kurzu i wszelkich nie związanych z nim trwale elementów. Bezwzględnie usunąć należy plamy olejowe, fragmenty starych powłok malarskich, tapet, itp. Nowe świeże podłoża gruntować po osiągnięciu przez nie odpowiedniej wytrzymałości – około 14-28 dni, w zależności od rodzaju podłoża.

Sposób użycia

Na uprzednio przygotowaną powierzchnię, równomiernie nanosimy preparat za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo. W miejscach o widocznej większej chłonności gruntowanie należy powtórzyć. Gruntowanie wykonać przy temperaturze otoczenia i podłoża 10-25 ºC. Dalsze prace można prowadzić po całkowitym wyschnięciu preparatu (ok. 2-4 godz.)

Średnia wydajność od 6 do 8 m² z 1 litra.

Trwałość

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-30 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Opakowania

GRUNT pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy

Grunt jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dane techniczne

Stan skupienia: ciecz
Barwa: mleczno-biała
Gęstość: 1,03 g/cm³ w 20°C

Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.